Eşti aici

Concursuri

Regulamentul serviciului
        Concurs SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4”


 23 mai 2016


 1. Prezentul Regulament este întocmit de către compania «SelectCanal-TV» S.R.L. (în continuare -  Organizator) şi compania “Intermobcom” SRL (în continuare – Integrator tehnic) ambele companii în  continuare - Administraţia proiectului Concurs SMS “NATIONAL4 din nou pune pe jar” şi abonatul  telefoniei mobile în standard GSM – utilizator al serviciului SMS (în continuare - Participant).
 1.1. Durata serviciului: 23 mai – 5 iunie 2016.
 2. În cadrul acestui regulament vor fi utilizate următoarele definiţii şi termeni:
 2.1. Concursul “Prinde valul verii cu NATIONAL4”concurs interactiv desfăşurat prin SMS, organizat de  postul de televiziune N4 răsplătind devotamentul telespectatorilor cu premii valoroase.
 2.2  “Participant” - abonatul telefoniei mobile în standard GSM, care cel puțin o dată, a expediat un  mesaj SMS la numărul scurt al serviciului.
 2.3. “SMS notificare” - Notificarea de răspuns de la Administrație în adresa Participantului. SMS  notificarea exprimă situația mesajului SMS expediat de către Participant la numărul scurt al serviciului.
 2.4. “Număr scurt” – număr scurt alocat de operatorul de telefonie mobila, activat și tarifat pentru  utilizarea în serviciul SMS, și care oferă posibilitatea de a organiza procesul de votare prin intermediul  SMS.
 3. Prezentul regulament intră în vigoare din 23 mai 2016.
 4. Procedura Concursului SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4”
 4.1. Administrația oferă posibilitatea de a expedia mesaje SMS la numărul  2110 şi a participa în concurs.  

4.2. Tariful aplicat unui mesaj SMS, expediat de către Participant la numărul scurt 2110 este de 5 lei (inclusiv TVA).
4.3. Pentru a participa în Concursul SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4” abonatul trebuie să urmărească emisia televiziunii N4, să observe zilnic parola zilei afișată în partea de jos a ecranului și să expedieze mesaje SMS conţinând cuvintele zilnice la numărul 2110. Abonatul este înregistrat în concurs pentru fiecare cuvânt corect şi valid expediat la numărul 2110.
Valabilitatea cuvântului este de 24 de ore, de la 00:00:00 – 23:59:59, în fiecare zi afişându-se cuvinte noi.
4.4. Pentru fiecare mesaj SMS expediat la numărul scurt 2110, Participantul va primi din partea Administraţiei serviciului o notificare SMS :
-    în cazul unui mesaj SMS în format corect Participantul va primi notificarea:
Cuvânt corect. Sunteţi înregistrat in concurs. Va mulţumim pentru participare! Detalii pe www.n4.md
-    în cazul unui mesaj SMS în format incorect (cuvântul incorect, mesaj gol, etc.) Participantul va primi notificarea:
Cuvânt incorect. Verificaţi cuvântul si încercaţi din nou. Va mulţumim pentru participare! Detalii pe www.n4.md
-    în cazul unui mesaj SMS cu cuvântul expirat Participantul va primi notificarea:
Cuvânt expirat. Urmăriţi cu atenţie postul TV N4 si expediaţi cuvântul zilei de astăzi. Vă mulţumim! Detalii pe www.n4.md
4.5. Câştigătorii concursului SMS “NATIONAL4 din nou pune pe jar” vor fi desemnaţi Participanţii care au adunat o cantitate maximă de cuvintele zilnice la fiecare 7 zile de concurs şi premiul mare la finalul concursului.

Câştigătorii premiilor săptămânale se stabilesc după cum urmează:
Saptămâna 1
Perioada: 23 mai 2016 – 29 mai 2016
Desemnarea câştigătorului: 30 mai 2016
Câștigătorii vor fi identificați după numărul maxim de cuvinte zilnice înscrise în concurs în decursul primei săptămâni: 23-29 mai 2016
Premiul: o geanta mare de bagaj pentru calatorii

Săptămâna a 2-a
Perioada: 30 mai 2016 – 5 iunie 2016
Desemnarea câştigătorului: 6 iunie 2016
Câștigătorii vor fi identificați după numărul maxim de cuvinte zilnice înscrise în concurs în decursul săptămâni a doua: 30 mai 2016 – 5 iunie 2016
Premiul: o geanta mare de bagaj pentru calatorii
 

Etapa Finală
Perioada: 23 mai – 5 iunie 2016.
Desemnarea câştigătorului: 6 iunie 2016.
Câştigătorul va fi identificat după numărul maxim de cuvinte zilnice înscrise în concurs pe toată perioada concursului.
Premiu: o călătorie pentru 2 persoane în Istanbul pentru un sejur de 3 zile, cazare cu mic dejun inclus, asigurare medicală și excursie pe drumul lui Suleyman Magnificul.

 

Obligaţiile cîştigătorului premiului mare:

-          În termen de 12 de ore, din momenul anunţării cîştigătorului, acesta urmează să anunţe Organizatorul concursului despre disponibilitatea sa de a se deplasa în Istanbul în perioada stabilita, cu oferirea întregului set de acte/ informaţie necesară oformării călătoriei.

-          În caz de imposibilitate de a se deplasa în perioada respectivă în Istanbul, câştigătorul pierde dreptul la premiul mare şi îşi exprimă acordul expres de a transmite premiul către următoarea persoană cu numărul maxim de cuvinte zilnice înscrise în concurs pe toată perioada concursului.

-          În caz de refuz de a se deplasa în Istanbul, fără anunţarea prealabilă cu 12 de ore de la desemnare, acesta pierde dreptul de a participa la toate concursurile organizate de Organizator cu compensarea prejudiciului cauzat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
 

5. Drepturile şi obligaţiunile Administraţiei
5.1. Administraţia serviciului  se obligă:
5.1.1. Furnizeze informaţie detaliată care este procedura de participare.
5.1.2. Expedieze SMS notificare în adresa Participantului după ce acest din urmă expediază un SMS mesaj la Numărul Scurt al serviciului.
5.1.3. Ofere linie fierbinte pentru Participanţi între orele 9:00 şi 18:00 (număr de telefon unde Participanţii pot primi informaţia detaliată cu privire la concurs).6. Condiţiile Concursului SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4”
6.1. Participanţii au dreptul de a expedia o cantitate nelimitată de mesaje SMS la numărul scurt 2110.
6.2. Pentru a utiliza serviciul SMS, contul Participantului trebuie să fie pozitiv la momentul expedierii mesajului SMS la numărul scurt 2110.
6.3. Textul mesajului:
- în textul mesajului SMS abonatul trebuie sa expedieze cuvântul secret al zilei.
6.4. În cazul în care în rezultatul utilizării serviciului contul Participantului a devenit negativ, acesta este obligat să achite Operatorului datoria formată  în întregime.
6.5. Responsabilitatea faţă de conţinutul mesajului o poartă Participantul ce l-a expediat. Administraţia proiectului şi Operatorii de telefonie mobilă nu duc răspundere  pentru textul mesajului venit de la Participant la numărul scurt al serviciului şi conformitatea acestuia cu legislaţia în vigoare. În cazul apariţiei cărorva pretenţii de la persoane terţe Participantul le soluţionează prin propriile forţe.

7. Operatorul de Telefonie Mobilă nu poartă răspundere pentru organizarea serviciului, textul mesajelor venite de la Participanţi în fata persoanelor terţe şi organelor de stat ale Republicii Moldova.

8. Participantul este de acord că Administraţia are dreptul să folosească conţinutul mesajului după discreţia proprie fără a-i achita o oarecare recompensă.

9. Prezentul Regulament este un act juridic între Abonatul telefoniei mobile (Participantul la concursul SMS) şi Administraţia proiectului.

10. Toate neînţelegerile apărute se rezolvă în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova

11. Administraţia îşi asumă dreptul de a modifica unilateral Regulamentul, fără înştiinţarea Participantului, dar cu publicarea acestuia pe pagina web a sa: www.n4.md

12. Toate întrebările referitoare la Concursul SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4” pot fi adresate la numerele de telefon: linia fierbinte – (022) 821 806,  luni-vineri de la 9:00 până 18:00.

13. Limita responsabilităţilor Operatorului de Telefonie Mobilă
13.1. Operatorul de Telefonie Mobilă nu este Organizatorul Concursului SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4”  şi nu poartă răspundere pentru acţiunile Organizatorului şi  pentru urmările аcestora, care se referă direct sau indirect la persoanele terţe.
13.2. Expediind SMS mesajul către Numărul scurt al serviciului Concurs SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4”,  Participantul (Abonatul) este de acord ca Operatorul telefoniei mobile să ofere Administraţiei proiectului informaţia: numărul de telefon de pe care a fost expediat mesajul şi textul mesajului SMS.
13.3. Operatorul de Telefonie Mobilă nu oferă informaţie detaliată în legătură cu Concursul SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4”. Toate întrebările şi pretenţiile faţă de organizarea serviciului SMS se transmit Administraţiei proiectului.
13.4. Operatorul de Telefonie Mobilă oferă posibilitatea expedierii mesajului exclusiv în aria de acoperire  şi în limita mijloacelor băneşti disponibile în contul Abonatului.
13.5. Operatorul nu poartă răspundere pentru desemnarea şi anunţarea câştigătorilor, veridicitatea rezultatelor concursului şi funcţionalitatea premiilor oferite de Organizator. De asemenea, Operatorul nu va primi nici o pretenţie  cu privire la cu perioada de livrare a mesajelor SMS şi, prin prezenta, atenţionează Abonatul că recepţionarea mesajelor SMS de către Operator nu este instantanee. Livrarea mesajului SMS de la Participant către Organizator poate dura până la 12 ore.
13.6. Expediind mesajul pentru Concursul SMS “Prinde valul verii cu NATIONAL4”  Participantul (Abonatul) este de acord cu condiţiile de răspundere limitată a Operatorului de Telefonie Mobilă.
13.7.    Expedierea mesajelor SMS în cadrul serviciului SMS este o acţiune benevolă a abonatului pentru participare la serviciu. De asemenea, abonatul îşi asumă responsabilitatea pentru toate consecinţele participării.
13.8.    Operatorul nu poartă răspundere pentru veridicitatea rezultatelor concursului.
13.9.    Expedierea unui SMS în condiţiile prezentului Regulament reprezintă confirmarea faptului ca abonatul a făcut cunoştinţă cu condiţiile prezentului Regulament şi le-a acceptat tacid.


Organizator
“SelectCanal-TV” S.R.L


Integrator
SRL “Intermobcom”