Eşti aici

23 de ani de la adoptarea Constituției

Actul a fost adoptată la data de 29 iulie 1994 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 12 august 1994, intrând în vigoare la data de 27 august aceluiași an.

Constituţia Republicii Moldova este legea fundamentală care defineşte atributele statului, principiile de funcţionare şi obiectivele lui principale.

În ea sunt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină statul nostru.

Conform Constituției, Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.