Eşti aici

Moldova are surplus de valută

Creșterea leului față de principalele valute străine se datorează unui surplus de valută în piață, în condițiile unei oferte mai mari de valută din partea populației și exportatorilor, care depășește cererea și necesitățile importatorilor.

Aceasta este explicația BNM față de tendința din ultimul timp al aprecierei leului moldovenesc.

La 15 mai 2017, cursul leului moldovenesc față de dolarul SUA a înregistrat o creștere cu cca 6,54% și 2,78% față de euro comparativ cu începutul anului, precizează BNM

În utimile 3 luni, transferurile de mijloace bănești au crescut în favoarea persoanelor fizice cu cca 12,65% comparativ cu anul precedent

Luând în considerație reorientarea geografică a exporturilor spre UE și structura valutară a acestora, se observă o creștere a ponderii euro în comerțul exterior. Astfel, este de notat că aprecierea leului moldovenesc față de euro a fost în proporție mai redusă comparativ cu dolarul SUA, care a marcat un trend descendent și față de alte valute regionale, precum leul românesc și rubla rusească.

Ținând cont de lichiditatea excesivă din sectorul bancar și nivelul înalt al rezervelor internaționale, politica monetară a BNM nu prevede, deocamdată, cumpărarea integrală a excesului de valută pe piața internă.