Eşti aici

Noi oportunități pentru tinerii moldoveni

Studenții în anii terminali, masteranzii și doctoranzii, tinerii specialiști din mediul academic și științific, reprezentanţii societăţii civile pot candida la Programul de stagii. Parlamentul oferă 28 de locuri în secretariatele comisiilor permanente și în cadrul direcțiilor din Secretariatul Legislativului. Stagiarii vor participa la procesul de analiză, elaborare și administrare a actelor legislative, la ședințele comisiilor parlamentare și la alte activități din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Legislativului.
Cei interesați de această oportunitate trebuie să fie tineri, de până la 30 de ani, să cunoscă limba română și o limbă de circulație internațională și să fie fără antecedente penale.
Totodată, tinerii trebuie să aibă media de minim 8,5 la ultima sesiune academică sau, în cazul celor angajați, experienţă de lucru de până la doi ani în cadrul unei organizaţii neguvernamentale. Mai mult, ei nu trebuie să fie rudă, până la gradul al III-lea, al unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică.
Menționăm că programul de stagii are o durată de până la trei luni și se desfășoară de două ori pe an, în perioada sesiunilor ordinare ale Legislativului.
Dosarul de concurs va fi depus până pe data de 20 februarie 2018, la Secretariatul Parlamentului sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.