Eşti aici

Se cere demisia Liliei Bolocan

Adunarea Generală a membrilor Asociației Naționale «COPYRIGHT», în cadrul căreia s-au expus peste 120 de titulari de drepturi – autori și interpreți din Republica Moldova, cere demisia Directoruui General al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Lilia Bolocan.
În mod special, Adunarea Generală s-a referit la acțiunile ilegale și incompatibile cu funcția ocupată de către Bolocan și cu responsabilitățile funcționale deținute în virtutea funcției:
promovarea unui proiect de lege anticonstituțional, esența căruia lezează drepturile autorilor și interpreților, fapt constatat și confirmat de către organizațiile internaționale de profil, poziția oficială a cărora a fost prezentată Parlamentului, Guvernului și Președintelui Republicii Moldova;
favorizarea unor companii în detrimentul drepturilor titularilor de drepturi de autor și conexe (acțiune soldată cu pornirea investigației penale de către Centrul Național Anticorupție, reieșind din caracterul penal al acesteia);
pricinuirea daunelor materiale comunității autorilor și interpreților, prin neîndeplinirea obligațiilor de serviciu prevăzute de lege, și anume prin tergiversarea emiterii deciziei de desemnare a unei organizații de gestiune colective care să reprezinte interesele unor categorii de titulari de drepturi.
În concluzie, Adunarea Generală a membrilor AN «COPYRIGHT» a decis, în mod unanim, să solicite Guvernului și conducerii Republicii Moldova eliberarea dnei Lilia BOLOCAN din funcția de Director General al AGEPI și numirea în această funcție a unui demnitar care va desfășura o activitate conform legislației Republicii Moldova, în interesul titularilor de drepturi de autor și conexe, îndreptată spre promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale, nemijlocit a dreptului de autor și a drepturilor conexe.
Asociația Obștească Asociația Națională «COPYRIGHT» este Organizație de Gestiune Colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe care a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 21.09.2004. Conform statutului, AN «COPYRIGHT» are ca activitate principală gestiunea pe principii colective a  drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe.