Eşti aici

Ședințele de judecată vor fi înregistrate video

Premieră pentru Moldova. De marți, timp de o lună, va fi testat, cu acordul prealabil al participanților, un sistem de înregistrare video a ședințelor de judecată în două instanțe, Curtea de Apel Bălți și Judecătoria Soroca.
Proiectul va contribui la crearea unui sistem unic de video conferință și va permite inclusiv organizarea ședințelor de judecată cu participarea, de la distanță, a persoanelor întemnițate. Nu se vor înregistra video doar şedinţele de judecată închise sau cele care au loc în cadrul procedurilor fără participarea părților.
Înregistrările video va spori transparența actului de înfăptuire a justiției și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Perioada de pilotare a sistemului este de patru luni, una pentru înregistrarea video a ședințelor de judecată și celelalte trei, pentru studiu și analiză.
Precizăm că, toate echipamentele au fost cumpărate și instalate cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în Cadrul Programului pentru Justiție Transparentă.