Legislația privind parteneriatul public-privat va fi perfecționată

Legislația privind parteneriatul public-privat (PPP) va fi actualizată, pentru a îmbunătăți aspectele privind realizarea PPP și administrarea proprietății publice. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative.

Potrivit unui comunicat al Legislativului, principalele prevederi ale documentului sunt modernizarea instituției parteneriatului public-privat în Republica Moldova, excluderea lacunelor legislative în domeniu, disciplinarea partenerilor publici și privați, selectarea partenerilor privați cu un potențial financiar înalt.

Documentul stabilește că durata maximă a contractului de parteneriat public-privat nu poate fi mai mare de 50 de ani. Partenerul privat, indiferent de forma parteneriatului public-privat, este obligat să suporte cel puțin 50 la sută din riscurile comerciale.

Totodată, obiect al parteneriatului public-privat nu pot fi întreprinderile de stat, cele municipale sau societățile comerciale în care statul ori autoritatea publică locală deține cota-parte în capitalul social, din profitul net al cărora pot fi acoperite mai mult 30 la sută din investițiile planificate pentru realizarea contractului de PPP. Finanțarea investițiilor curente se va face exclusiv din fondurile partenerului privat.

O altă clauză importantă ține de instituirea unui mecanism eficient de monitorizare a implementării proiectelor în cadrul PPP.

Necesitatea elaborării a fost determinată de deficiențele de ordin normativ care au creat premise pentru prejudicierea intereselor statului la atribuirea mai multor contracte de parteneriat public-privat cum ar fi contractul de PPP pentru concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău și cel aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”.

Proiectul va fi supus consultărilor publice, înainte de a fi aprobat în cea de-a doua lectură.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata