Eşti aici

Alexandr Stoianoglo rămâne în funcție

Chiar dacă astăzi magistrații Curții Constituționale au declarat neconstituționale unele prevederi din Legea Procuraturii, în special modalitatea de desfășurare a concursului de selectare a Procurorului General, Înalta Curtea a decis în cele din urmă că actualul Procuror General, Alexandr Stoiangolo să rămână și în continuare în funcție.

„Având în vedere prevederile art. 140 al.1 din Constituție, din legea cu privire la Procuratură, constatarea Curții cu privire la neconstituționalitatea unor prevederi din art. 17 din Legea cu privire la Procuratură care vizează procedura de numire a Procurorului General, nu afectează procedurile deja desfășurate pentru numirea Procurorului General în funcție.”

Mai mult, Domnica Manole a menționat că Procuratura devine astfel mai protejată.

„Mandatul actualului Procuror General nu este afectat în vreun fel. Din contra, odată cu această decizie, Procuratura devine mai protejata în independența si imparțialitatea sa față de eventualele influențe din partea Executivului.”

Cu alte cuvinte, Curtea Constituțională a admis parțial sesizarea deputaților care au sesizat Înalta Curte.

Cât privește noua procedură de numire și demitere din funcție a Procurorului General aceasta a fost declarată neconstituțională.