Eşti aici

Așteptați vizita celor de la „Termoelectrica”

Zeci de angajaţi ai SA „Termoelectrica”, fostul Termocom, sunt implicaţi în procesul de vizitare a proprietarilor de apartamente din municipiul Chişinău cu datorii pentru consumul de energie termică.

Acestora le sunt înmânate prescripţii cu solicitarea de achitare în termen restrâns a datoriilor acumulate pentru a exclude litigiile de judecată, acţiunile de executare şi plăţile suplimentare. Totodată, rău-platnicii sunt informaţi despre consecinţele neefectuării plăţilor, precum şi despre posibilităţile de achitare pentru consumul de energie termică.

Furnizorul menţionează că ignorarea informaţiilor despre acţiunile ce urmează a fi întreprinse în procesul de recuperare a datoriilor va cauza neclarităţi în momentul în care vor fi aplicate sancţiunile respective.

Din aceste considerente, rău-platnicii sunt îndemnați să nu limiteze accesul personalului SA „Termoelectrica” şi să manifeste receptivitate în ceea ce ţine de onorarea  în termen restrâns a obligaţiunilor financiare pentru consumul de căldură.