Eşti aici

Declararea electronică, disponibilă și la „reexport”

Din 17 februarie, anul acesta, procedura de vămuire electronică va fi aplicabilă și pentru destinația vamală de „reexport”, anunță cei de la Serviciul Vamal, după cum relatează și Moldpres.

Astfel, prin eliminarea documentelor pe suport de hârtie și trecerea la procesarea electronică, Serviciul Vamal urmărește micșorarea timpului de vămuire și reducerea costurile aferente.

Noile modificări vor permite agenților economici să utilizeze procedura de vămuire electronică la importul mărfurilor consolidate într-un sigur mijloc de transport, prin intermediul trimiterilor poștale internaționale sau la export.

Procedura vămuirii electronice poate fi utilizată actualmente pentru regimurile vamale de ”import”, ”export” și ”tranzit”. În anul 2019, ponderea declarațiilor vamale perfectate electronic a constituit 42,1% la import, 98,5% la export și 100% în cazul tranzitului.