SFS: Diminuarea practicii de achitare a salariilor în plic și a muncii la negru

În primele șase luni ale anului, Serviciul Fiscal de Stat a constatat o diminuarea practicii de achitare a salariilor în plic și a muncii la negru.

Potrivit SFS, aceste resurse au fost atinse după mai multe măsuri întreprinse de către autorități, un accent deosebit fiind pus pe consilierea și informarea contribuabililor în vederea creării condițiilor propice pentru conformarea benevolă a acestora.

Planul de acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului muncii nedeclarate pentru anul 2023 prevede acțiuni de asistență și sprijin pentru contribuabilii care execută la timp și în volum deplin obligațiile fiscale, precum și politici de identificare și descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii.

Pentru promovarea politicilor de educație juridică și civică a salariaților, informarea și consultarea celor interesați în aplicarea corectă și eficientă a legislației în domeniul relațiilor de muncă, precum și pentru asigurarea transparenței activității, de către SFS au fost realizate acțiuni informative și de sensibilizare, precum efectuarea vizitelor fiscale la 4.457 agenți economici, dar și organizarea a 160 de seminare pentru angajați și angajatorii din sectoarele cu risc înalt de neconformare privind aplicarea legislației.

Astfel, în primele șase luni ale anului au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă, fiind adoptate 110 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora.

În consecință, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 10.236.933 de lei, din ele fiind achitate 9.467.087 de lei.

În primele șase luni ale lui 2023, în rezultatul controalelor au fost calculate suplimentar la buget obligații fiscale aferente plăților salariale, cu excepția penalităților și amenzilor aplicate, în sumă totală de 6.323.577 de lei, cu 1.272 .795 de lei mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2022, iclusiv:

  • la compartimentul impozitul pe venit pentru șase luni ale lui 2023 au fost calculate obligații fiscale în valoare de 1.598.303 lei, în descreștere cu 346.257 lei comparativ cu perioada similară a anului precedent;
  • suma contribuțiilor de asigurări sociale aferente plăților salariale calculate suplimentar la buget, pentru șase luni ale anului constituie 3.469.045 lei, mai puțin cu 607.340 lei comparativ cu perioada respectivă la 2022;
  • suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente plăților salariale în rezultatul controalelor fiscale pentru primele șase luni ale anului 2023 constituie 1.256.229 lei, în descreștere cu 319.198 lei comparativ cu primele șase luni din 2022.
Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata