Votat: Clasificatorul unic al funcțiilor publice va fi adaptat la cerințele pieței muncii

Proiectul de lege care prevede actualizarea și adaptarea clasificatorului unic al funcțiilor publice la cerințele pieței muncii a fost adoptat de Parlament, în a doua lectură.

Documentul prevede revizuirea cerințelor specifice minime pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere la nivelul subdiviziunilor constituite din minimum 18 unități de personal. Astfel, se include cerința de a deține o experiență managerială de doi ani. În prezent, această cerință se referă la un an de experiență managerială. De asemenea, proiectul prevede includerea, la compartimentul funcții publice de nivel superior, a funcției de șef/șefă a Aparatului executiv al Consiliului Concurenței.

Clasificatorul unic al funcțiilor publice va fi completat cu două titluri de funcții publice, cel de investigator-șef (șef de subdiviziune) și investigator, funcții din cadrul Biroului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi. Totodată, urmare a redenumirii Inspecției Financiare în Serviciul control financiar și revizie, vor fi excluse titlurile de funcții de controlor-revizor principal, controlor-revizor superior și controlor-revizor.

Proiectul de lege mai propune revizuirea cerințelor specifice minime pentru persoanele care ocupă funcții în domeniul auditului intern în cadrul organelor administrației publice centrale și autorităților din subordinea acestora. Astfel, pentru funcțiile de auditor intern, auditor intern superior și auditor principal se propune suplinirea cu o nouă cerință, și anume deținerea experienței profesionale în unul din domeniile: economie, drept, administrare, tehnologii informaționale sau în domeniul specific sectorului de activitate al entităților publice.

Totodată, în vederea realizării angajamentelor internaționale și naționale asumate de Republica Moldova privind promovarea egalității de gen, în special prin ratificarea Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, în proiect este prevăzută feminizarea titlurilor de funcțiile publice.

Inițiativa legislativă, elaborată de Guvern, care are ca scop actualizarea cadrului normativ aferent funcțiilor publice a fost susținută de 54 de deputați.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata