Ratele dobânzilor la depozite s-au redus de două ori, iar la credite cu 1,2%

În prima jumătate a acestui an s-a înregistrat o scădere a ratelor dobânzilor la creditele şi depozitele bancare. Dar această scădere a fost una neuniformă, arată o analiză a Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării (MDED).

Aceasta s-a datorat, în special, reducerii semnificative de către Banca Naţională a Moldovei (BNM) a ratei de bază, până la 6% în iunie 2023, adică cu 14 puncte procentuale (p.p.) de la începutul anului, transmite  Mold-street.com.

„Inversarea traiectoriei inflației anuale și conturarea unor presiuni dezinflaționiste pronunțate din partea cererii agregate sunt factorii de bază care au determinat BNM a Moldovei să relaxeze politica monetară”, susţine MDED.

Ratele la depozitele în lei s-au redus de 2,3 ori

Reducerea ratei de bază a avut un impact asupra ratelor la depozite şi credite, care sunt în scădere, doar că aceasta are loc cu viteze diferite.

În cazul ratelor la depozitele în lei atrase de la populaţie, apoi acestea s-au micşorat, de la nivelul mediu de 15,6% în decembrie 2022, la 6,7% – în iunie 2023. Adică se atestă o reducere de 2,3 ori a ratelor dobânzilor la depozite.

În cazul depozitelor în valută atrase de la populaţie, ratele s-au diminuat iniţial de la 2,9% în decembrie 2022, la 2,4% – în martie 2023, ca apoi să revină la nivelul de 2,8% în iunie.

Datele MDED relevă că o evoluţie similară au avut-o şi ratele la depozitele în termen atrase de la persoane juridice. Astfel, dacă în decembrie 2022 rata medie la aceste depozite era de 10,4%, apoi în iunie 2023 – 4,8%. La depozitele în valută ratele pentru persoanele juridice au oscilat între 1,7% în decembrie 2022 şi 1,2% – în mai 2023, ca apoi să revină la 1,7% în iunie.

Soldul depozitelor a crescut cu circa 25% de la începutul anului

Potrivit MDED dobânzile relativ înalte au continuat să influențeze creșterea economiilor. Astfel, soldul depozitelor la sfârșitul lunii lunie 2023 s-a majorat de la începutul anului cu 24,7%, atingând un volum de 103,8 miliarde lei.

Soldul depozitelor în monedă națională (65,5% din volumul total) a crescut cu 41,4%, iar în valută străină – cu doar 1,8%.

În ianuarie-iunie 2023 au fost atrase depozite noi în valoare de 94,3 miliarde lei sau cu 9,7% mai mult comparativ cu perioada respectivă din anul trecut. Circa 20,4 miliarde lei (21,5%) au constituit depozitele noi la termen, fiind în creștere cu 30,7%. Persoanelor fizice le revin 75,5% (15,4 miliarde lei) din volumul total al depozitelor noi la termen – cu 41,4% mai mult decât în ianuarie-iunie 2022. Concomitent, volumul depozitelor noi la termen atrase de la persoanele juridice s-a majorat cu doar 5,8%.

„Totuși, de la începutul anului 2023, în contextul diminuării ratelor la depozite, se atestă semnale de temperare a depozitelor atrase, fiind înregistrată diminuare (față de luna precedentă): în luna ianuarie – cu 36,3%, în februarie – cu 18,1%, în martie – cu 1,6% și în aprilie – cu 24,3%”, constată specialiştii de la MDED.

De notat că depozitele au avut cea mai semnificativă contribuție pozitivă la creșterea masei monetare M3, care la sfârșitul lunii iunie 2023 a constituit 138,1 miliarde lei și s-a majorat cu 9,6% comparativ cu situația de la sfârșitul lunii decembrie 2022.

Ratele la credite s-au redus în medie cu doar 1,2 p.p.

O evoluţie mai diferită decât la depozite se atestă la ratele la credite. Astfel, rata dobânzii la creditele acordate în monedă națională (59% din suma totală) s-a micșorat în luna mai cu 1,2 p.p. de la începutul anului, iar la creditele acordate în valută străină s-a majorat cu 1,2 p.p., menţionează MDED.

Datele publicate arată că ratele dobânzilor și creditelor noi în monedă naţională acordate persoanelor fizice s-a diminuat, de la 16,5% în decembrie 2022 la 13,3%, adică s-a atestat o diminuare cu 3,2 p.p. sau cu circa 20%.

În cazul creditelor în valută acordate persoanelor fizice, ratele din contra au crescut cu peste 10%, de la 7,1% în decembrie 2022 la 8,0% în iunie 2023.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata