Termoelectrica, amendată și obligată să înlăture solul contaminat cu păcură

Inspectoratul pentru Protecția Mediului s-a autosesizat pe 20.07.2023 și anunță că a investigat cazul presupusei îngropări de păcură pe teritoriul S.A. „Termoelectrica”.

În conformitate cu legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, inspectorii din cadrul Aparatului Central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău au efectuat și un control inopinat la data de 25.07.2023, la Secția păcură, al Serviciului combustibil al S.A. „Termoelectrica”.

În timpul verificărilor pe teren au fost prelevate probe de sol pentru a evalua gradul de poluare. Conform raportului de testare a probelor de sol, din data de 28.07.2023, emis de Laboratorul pentru calitatea solului, s-a constatat că nivelul de conținut al produselor petroliere în probele examinate depășește cu aproximativ 66 de ori valoarea concentrației maxim admisibile (CMA) stabilită, fiind de 6657,0 și 6567,2 mg/kg de produs petrolier.

Prejudiciul cauzat resurselor de sol a fost evaluat și va fi achitat de către S.A. „Termoelectrica” în conformitate cu legea.

De asemenea, S.A. „Termoelectrica” a încălcat prevederile legii privind protecția mediului înconjurător și Codului funciar al Republicii Moldova. În acest sens, răspunderea pentru acțiunile ilegale este reglementată de Codul contravențional. Organele pentru protecția mediului vor întocmi procese verbale atât pentru întreprindere, cât și pentru persoanele cu funcții de răspundere din cadrul acesteia.

În urma controlului, întreprinderii S.A. Termoelectrica i-au fost impuse mai multe prescripții obligatorii, printre care și măsurile operative pentru înlăturarea cauzei poluării solului. S-a stabilit un termen de 30 de zile lucrătoare pentru realizarea acestor măsuri, care includ colectarea și/sau depozitarea sigură a solului contaminat, până la predarea acestuia către un agent economic specializat în decontaminarea componentelor de mediu cu substanțe chimice-petroliere.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata