Workshop Internațional la USM: „Valorile Uniunii Europene – șansa dezvoltării și creșterii economice a Republicii Moldova”

În perioada 14-15 septembrie Universitatea de Stat din Moldova (USM) este gazdă a Workshop-ului Internațional „Valorile Uniunii Europene – șansa dezvoltării și creșterii economice a Republicii Moldova”, organizat în cadrul proiectului Erasmus+ Jean Monnet „EUSHARE”.

Evenimentul adună împreună participanți din țară și de peste hotare: profesori, experți, studenți, masteranzi, doctoranzi – persoane interesate de procesul de integrare europeana a Republicii Moldova.

Lucrările workshop-ului se axează pe subiecte precum:

  • Interdependența politicilor UE în domeniul educației-cercetării-inovării, în general, și în cadrul procesului integrării europene a Republicii Moldova, în particular, analizând cum poate fi stimulată integrarea economică a Moldovei în spațiul UE și reducerea migrației lucrătorilor calificați în țările industrializate din UE;
  • Cele mai recente evoluții în domeniul metodologiilor de predare și învățare, realizarea proiectelor educaționale și dezvoltarea noilor tehnologii aplicate în domeniul educației și cercetării.
  • Evaluarea autonomiei locale și a cadrelor universitare, cercetătorilor, tinerilor, studenților, participarea societății civile la procesul decizional cu accent pe implementarea Triunghiului Cunoașterii în Moldova și implicarea tuturor grupurilor țintă în dialogul politic și schimbul de cunoștințe.
  • Legislația și practicile Republicii Moldova, oportunități de colaborare între universități, instituții de cercetare și întreprinderi.

Sesiunea de deschidere a fost moderată de coordonatorul proiectului EUSHARE, Elena Simciuc.

Prezentă la eveniment, Prorectorul pentru activitatea științifică și relații internaționale a USM, Aurelia Hanganu a menționat importanța efortului pentru aderarea Moldovei la UE și în particular despre acțiunile pe care le realizeaza USM pentru acest deziderat: implicarea în multiple proiecte europene, racordarea studiilor și cercetărilor la valorile europene și, nu în ultimul rând la calitatea europeană a acestora.

Claudia Melinte, coordonator național al Oficiului Erasmus Plus Moldova a expus în discursul său admirația și aprecierea activismului Universității de Stat din Moldova în vederea participării la concursuri de proiecte și a dezvoltării de proiecte europene.

Prorectorul pentru activitatea științifică și relații internationale a Universitaății de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Valentina Prițcan, a menționat importanța implicării tuturor actorilor universității – studenți, profesori, management universitar – în procesul de integrare europeană prin participarea în implimentarea proiectelor, accesarea noilor fonduri europene, realizarea mobilităților academice etc.

Evenimentul este organizat în mai multe module în care vor fi prezentate comunicări și cercetări de o actualitate incontestabilă pentru medicul academic și dezvoltatorii de politici. Concluziile și recomandările acestui important for vor deveni subiectul unor studii și a unor viitoare proiecte.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata