Dan Perciun: Condiții mai bune în instituțiile de învățământ și măsuri de sprijin social pentru cadrele didactice

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să crească numărul profesorilor tineri, încadrați în sistemul educațional, până la 500 de persoane anual, dar și să ofere oportunități de creștere profesională pentru mii de cadre didactice care activează deja în sistem. Acțiunile se numără printre prioritățile MEC, anunțate astăzi, de ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. 

Pentru a spori calitatea pregătirii cadrelor didactice, în viitorul apropiat va fi creat un Institut Național pentru Leadership în Educație, structură care va gestiona o rețea națională de 1000 de mentori (salarizați adițional), selectați din rândul celor mai buni profesori. Cel puțin 3000 de cadre didactice din învățământul general vor putea beneficia de cursuri gratuite de formare profesională și recalificare.

Ca să crească prestigiul profesiei de pedagog, MEC propune creșterea burselor studenților de la facultățile pedagogice până la salariul minim pe economie.  În același timp, admiterea la pedagogie va fi deschisă doar pentru tinerii care au medii academice mai mari de nota 7.

„Trebuie să schimbăm atitudinea față de cadre didactice, pentru că ei sunt fundamentul acestei societăți și pregătesc viitoarele generații. Ministerul va întreprinde mai multe activități în următoarea perioadă pentru a comunica foarte clar despre acest subiect societății și îndemn pe toți să facă același lucru. Bursele reprezintă un instrument important și majorarea lor va genera un mai mare interes față de pedagogie. Și condițiile de studii ale viitorilor pedagogi trebuie să fie mai bune”, a menționat Dan Perciun.

Pentru a asigura creșterea accesului la educație de calitate, ministerul planifică achiziționarea a cel puțin 100 de unități de transport  pentru elevii care învață în școlile de circumscripție. Părinții din mediul rural care vor alege de sine stătător o școală mai performantă pentru copiii lor vor beneficia de sprijin din partea statului.

Dan Perciun a anunțat și despre dotarea a cel puțin 300 de instituții de învățământ cu calculatoare, laboratoare digitale și alte echipamente necesare, dar și asigurarea a cel puțin 90% din instituțiile de învățământ cu blocuri sanitare în interior.

Printre prioritățile anunțate în domeniul învățământului superior se numără majorarea cu 10% a proporției absolvenților de liceu care aleg o universitate din Republica Moldova. Totodată, în următorul an MEC va investi cel puțin 500 de milioane de lei în dotarea și renovarea aulelor, clădirilor, căminelor universitare.

Ministrul s-a referit și la măsurile ce țin de conexiunea între universități și piața forței de muncă, inclusiv la majorarea cu 10% a ratei de angajare a absolvenților de licență. Universitățile care vor asigura o rată mai mare de angajare pentru absolvenți vor beneficia de finanțare adițională din partea statului.

Pentru a consolida universitățile din țara noastră, MEC și-a propus majorarea cu 50% a numărului de studenți străini și internaționalizarea universităților. Pentru promovarea instituțiilor în plan internațional va fi elaborat un brand comun de țară pentru universitățile din țara noastră.

În contextul priorităților pentru învățământul profesional tehnic, Dan Perciun s-a referit la încadrarea a 2000 de tineri în învățământul dual la admiterea din 2024, dar și la majorarea cu 10% a ratei de angajare a absolvenților școlilor profesionale și colegiilor. Pe viitor, școlile profesionale, centrele de excelență și colegiile vor fi finanțate în baza unor indicatori de performanță inclusiv în funcție de rata de angajabilitate. Totodată, MEC va asigura investirea a 50 de milioane de lei în dotarea și renovarea instituțiilor.

Referindu-se la învățământul preșcolar Dan Perciun a anunțat crearea condițiilor pentru deschiderea a cel puțin 3000 de locuri noi în grădinițe publice. În viitorul apropiat va fi aprobată o nouă formulă de finanțare per copil, iar statele de personal vor fi revizuite în așa fel, încât să permită angajarea specialiștilor de care au nevoie instituțiile preșcolare – logopezi, psihologi etc. Grădinițele vor avea dreptul de a trece la autogestiune financiară.

Pe domeniul sportului MEC va propune majorarea bugetului destinat finanțării sportului de performanță (alocații către federațiile sportive naționale), dar și sporirea cuantumului alocațiilor pentru hrană și alimentației pentru sportivi, majorarea cuantumului premiilor pentru performanțele deosebite obținute la competițiile sportive. În viitorul apropiat vor fi dezvoltate mai multe proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii sportive, inclusiv prin renovarea mai multor săli și terenuri de sport.

Dan Perciun a vorbit și despre dezvoltarea infrastructurii de tineret. Astfel,  vor fi create Centre de Inovație Socială pentru tineret în 3 regiuni ale Republicii Moldova. Rețeaua Centrelor de tineret va fi extinsă astfel ca să ajungă în toate unitățile administrativ teritoriale.

Pe domeniul cercetării, va fi aprobat un program național specializat, vor fi schimbate mecanismele de finanțare instituțională, vor exista programe de sprijin pentru tinerii cercetători, dezvoltarea competențelor de cercetare a tinerilor de pe băncile liceului, creșterea finanțării pentru cercetare.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata