Serviciile de îngrijire alternativă a copiilor vor activa în baza unor regulamente noi

 Guvernul a aprobat regulamentele în baza cărora vor activa serviciile de îngrijire alternativă a copiilor cu vârsta până la trei ani. Documentele descriu modul de organizare și funcționare a creșelor înființate de angajator la locul de muncă, a serviciilor de îngrijire individualizată a copiilor și a celor de îngrijire de tip familial.

Serviciile alternative de îngrijire a copiilor organizate de angajator la locul de muncă vor fi accesibile pentru copiii persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă. În cazul creșelor create în cadrul instituțiilor de învățământ, acestea vor putea fi folosite și de copiii persoanelor care își fac studiile în instituția respectivă.

Serviciile de îngrijire individualizată a copiilor vor fi acordate de către îngrijitorul de copii la domiciliul sau reședința temporară a copilului, iar serviciile alternative de îngrijire de tip familial vor fi organizate la domiciliul sau reședința temporară a îngrijitorului de copii pentru un număr de maximum cinci copii. Aceste tipuri de servicii pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător.

La amenajarea spațiului destinat celor trei tipuri de servicii, vor fi respectate cerințele Regulamentului sanitar pentru serviciile de îngrijire alternativă a copilului, aprobat prin aceeași hotărâre de Guvern. Acesta prevede normele sanitare pentru organizarea și întreținerea spațiilor de activități, somn, alimentație, a grupului sanitar, cerințele față de mobilier și echipament, normele medico-sanitare pentru îngrijitori și pentru copii ș.a.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și Programul național privind serviciile de îngrijire a copiilor cu vârsta până la trei ani pentru perioada 2023-2026, al cărui scop este de a crea servicii calitative de îngrijire a copiilor și de a sprijini părinții în rolul lor educațional, oferindu-le, în același timp, posibilitatea de a participa activ pe piața forței de muncă.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata