Programul de partid al lui Chicu: „Moldova și poporul Țării vor prospera, iar dificultățile actuale vor fi depășite”

Pe parcursul următoarelor zile vom veni în atenția opiniei publice cu cele mai importante elemente ale Programului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), aflat în proces de constituire – a anunțat Ion Chicu, fost Premier, șef al grupului de inițiativă pentru constituirea partidului.

„Avem ca obiectiv major asumarea unui rol semnificativ în schimbarea spre bine a situației din țară, dar și de a oferi un model de formare a partidului pe principii veritabile democratice. În acest context, pentru noi contează mult să stabilim o comunicare interactivă cu cetățenii țării pentru consultarea viziunilor echipei PDCM, privind soluționarea celor mai stringente probleme și dezvoltarea țării noastre”, a mai spus Chicu.

„Preambul”

Republica Moldova și poporul Țării vor prospera, iar dificultățile actuale vor fi depășite! Așa, cum strămoșii noștri au știut să iasă victorioși din multiple încercări și cumpene de-a lungul istoriei multiseculare a poporului nostru! La temelia deciziei de creare a PDCM stă convingerea noastră fermă că într-un orizont de timp relativ scurt, starea de lucruri în Republica Moldova poate fi schimbată spre bine, iar viața oamenilor poate fi îmbunătățită semnificativ. E necesar doar să ne consolidăm în jurul lucrurilor care ne fac mai puternici și nu în jurul unor vorbe deșarte care ne întorc unul împotriva altuia și ne slăbesc ca națiune.

În ultimii 30 de ani, „Dezbină și cucerește” a fost strategia preferată a politicienilor. Ca să ajungă la putere, au împărțit oamenii în buni și răi, în „cu estul sau cu vestul”, în pro sau contra. O națiune scindată, însă, nu poate prospera, nu poate spera la viitor. Divizarea puternică a societății de către politicieni este și cel mai sigur mijloc de a acoperi corupția și fărădelegea, or principiul „pe ai noștri nu-i cedăm” este comun și pentru cei din stânga, și pentru cei de pe dreapta, indiferent cine răzbate la guvernare.

La diferite etape, politicienii au folosit diferite „lozinci și momeli” pentru a ne ațâța pe unii împotriva altora: de la utopii și sperietori geopolitice până la destabilizări interetnice, de la naționalism extremist până la scenarii de federalizări sau renunțare la statalitate. Au fost doar obiective false, banale fumigene pentru a acoperi intenția de a accede la putere și a scinda mai departe oamenii. Dezbinarea societății pe varii criterii poate avea doar un singur rezultat – colapsul națiunii și pierderea independenței și suveranității statului. Cu fiecare ciclu electoral, inconștient sau premeditat, actuala clasă politică ne apropie de colaps. Și dacă vom admite acest deznodământ, vom fi blestemați de generațiile următoare și vom trăda memoria strămoșilor noștri.

Noi, echipa Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, vrem să consolidăm cetățenii din Republica Moldova în jurul unor obiective comune, unor deziderate care ne unesc, nu dezbină. Avem deplina convingere, că toate forțele politice din țară pot identifica aceste obiective și pot să-și conjuge eforturile și potențialul uman pentru a munci solidar întru atingerea acestora. Sarcina primordială a PDCM este consolidarea societății noastre în jurul obiectivului de integrare a Republicii Moldova, stat independent și suveran, în familia țărilor europene. Acest obiectiv este unul de natură existențială pentru țara noastră și trebuie să capete statut de idee națională!

E foarte mult de muncit pentru atingerea dezideratului de integrare europeană a țării noastre, e foarte mult de crezut în noi înșine pentru realizarea acestui obiectiv, e foarte mult de recuperat din încrederea partenerilor europeni față de politicul moldovenesc, dar oamenii care locuiesc pe acest pământ sfânt au fost tot timpul vrednici și muncitori, cu multă răbdare și determinare. Avem un scop nobil și suntem siguri de succes!

Dezvoltarea țării, prin readucerea în prim planul vieții social-economice și politice a profesioniștilor pragmatici și intelectualilor consacrați, este un alt obiectiv pe care și-l propune echipa PDCM. Oamenii din Moldova simt, deja, la modul practic, care sunt consecințele ignorării, de-a lungul anilor, a domeniilor Educației, Medicinei sau Culturii. Oamenii de valoare autentică ai Țării – savanții și tinerii talentați, artiștii și scriitorii, pedagogii și medicii, întreprinzătorii inovativi și sportivii de performanță, patrioții profesioniști din administrația publică locală și centrală, care cu toții constituie mândria și speranța oricărui popor, au fost trecuți pe plan secund de către politicieni. Drept consecință, Țara a fost lipsită de forța motrice a dezvoltării și prosperării. Oamenii de valoare din toate domeniile, reprezentanți ai tuturor etniilor, care împreună cu moldovenii constituie poporul Țării, trebuie să revină in prima linie a luptei pentru viitorul prosper al cetățenilor Republicii Moldova.

Moldova noastră e o inimă sângerândă. Țara e dezmembrată prin bariera nedreaptă de pe Nistru, dar și prin despărțirea de oamenii săi plecați printre străini. Reintegrarea regiunii din stânga Nistrului și crearea condițiilor pentru revenirea diasporei acasă sunt obiective vitale pentru națiunea noastră și subiect prioritar pe agenda PDCM.

PDCM este un partid politic de centru-dreapta, viziunile și obiectivele căruia sunt ancorate în determinarea noastră de a restabili statul de drept, ordinea si democrația – condiție indispensabilă pentru asigurarea autentică a libertăților si drepturilor omului, pentru implementarea politicilor economice liberale stimulatorii dezvoltării economice, pentru sporirea sustenabilității bugetar-fiscale a țării și, implicit, creșterea capacității de finanțare a domeniului social. Libertatea de opinie și exprimare este elementul fundamental al oricărei societăți dezvoltate și constituie pilonul activității PDCM, dar asigurarea acestor libertăți este posibilă doar în condițiile unui stat democratic puternic, care poate proteja libertățile democratice ale cetățenilor, atât în fața unor instituții publice, cât și în fața elementelor radicale din politicul moldovenesc. Asigurarea respectării drepturilor omului și funcționarea statului de drept este și condiția principală pentru a spera la perspectiva integrării europene a statului nostru, respectiv și prioritate esențială pentru PDCM.

Corupția endemică, justiția aservită politicului și „dreptatea celui mai puternic” sunt consecințele statului slab și ineficient. Corupția mare urmează a fi combătută prin control eficient asupra cheltuielilor și averii, combinată cu pedepse dure. Corupția mică poate fi diminuată prin asigurarea unor salarii suficiente pentru o viață decentă, corespunzătoare standardelor contemporane. Justiția independentă este elementul fundamental al oricărui stat dezvoltat și poate fi asigurată prin revederea mecanismelor de numire a judecătorilor și procurorilor în funcțiile cheie din sistem, inclusiv în componența organelor colegiale.

Oamenii vor ține la statul lor doar dacă statul va ține la oameni. Sporirea grijii instituțiilor statului față de cetățeni prin creșterea calității serviciilor publice este un obiectiv, care de asemenea ar trebui să devină unul comun pentru forțele politice din țară, or acesta este elementul determinant pentru atitudinea cetățeanului față de stat. Reforma Administrației Publice Centrale și Locale și ajustarea continuă a sistemului public la realitățile social-economice, sunt unica posibilitate de a pune instituțiile statului în serviciul cetățeanului, de a utiliza eficient banii cetățenilor pentru întreținerea aparatului birocratic, dar și de a elimina povara administrativă nejustificată asupra activităților economice. PDCM va promova această reformă, vizând în mod special structura guvernului și administrația locală de nivelul doi.

Investițiile publice masive în infrastructură constituie precondiția principală pentru dezvoltarea economică, atragerea investițiilor private și crearea noilor locuri de muncă. Nu este posibil să stopezi exodul populației tinere și să readuci oamenii din străinătate, dacă statul nu le va asigura drumuri calitative, sisteme de apă și canalizare, securitate energetică, dar și un mediu ambiant prielnic pentru viață. Această abordare, împreună cu accentul pe dezvoltarea economiei „verzi” și diminuarea participării statului în economie ca agent economic, sunt elemente fundamentale ale viziunilor economice ale echipei PDCM și obiectiv prioritar pentru realizare”.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata